Privacyverklaring Schildersbedrijf Folkert de Vries en Zn v.o.f.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of informatie opvraagt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Schildersbedrijf Folkert de Vries en Zn v.o.f. te IJlst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van onze diensten
Schildersbedrijf Folkert de Vries en Zn v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Vve – bedrijfsnaam

Communicatie
Wanneer u mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij die hiervoor gecertificeerd is. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Schildersbedrijf Folkert de Vries en Zn v.o.f. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Doeleinden
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schildersbedrijf Folkert de Vries en Zn v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van offertes
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclameboodschap
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om derde partijen voor (lopende)projecten met u in contact te brengen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld die niet van belang zijn voor uw project. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.

Bewaartermijn
Schildersbedrijf Folkert de Vries en Zn v.o.f. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor alle verzamelde persoonsgegevens. Dit doen wij omdat wij ons voor de komende zeven jaar verantwoordelijk voelen voor het uitgevoerde schilderwerk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schildersbedrijf Folkert de Vries en Zn v.o.f. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons zakelijke mailadres.

Bij vragen neemt u a.u.b. contact met ons op.